CÔNG THỨC PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO CHUYÊN NGHIỆP CHO SALON


Cách 1. PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO TRÊN NỀN TÓC THẲNG, TÓC CỤP, TÓC ÉP, TÓC DẬP XÙ, 100% HẾT SUN CHÁY, TÓC MỦN.
Bước 1: Chia tóc ra thành từng lọn rồi dùng lược chải đều một lượng kem KERATIN lên tóc (massage qua lại cho ngấm keratin vào tóc, Bôi keratin khi tóc khô là tốt nhất).
Bước 2: Hấp kích nhiệt khoảng 30 phút cho thẩm khấu sâu vào lớp biểu bì tóc. sau đó để nguyên keratin trên tóc dùng lược tròn sây khô 95%. (không xả nước lúc này)
Bước 4: Dùng máy ép (ép thẳng, hoặc là cụp đối với tóc thẳng hoặc tóc cụp) ở nhiệt độ:
-> 230 độ đối với tóc khỏe
-> 200 độ đối với tóc màu, tóc trung bình
-> 180 độ đối với tóc Highlight, tóc yếu.
Sau đó để nguội có thể xả qua nước . Nếu muốn phục hồi tối ưu nhất là sau 24h gội lại bằng dầu xả.


Cách 2. PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO TRÊN NỀN TÓC XOĂN:
Bước 1: Chia tóc ra thành từng lọn rồi dùng lược chải đều một lượng kem mỏng KERATIN lên tóc, cuốn trục như uốn ( cuốn trục nhỏ hơn sóng của tóc, ví dụ sóng 19 thì cuốn trục 16).
Bước 2: Chạy nhiệt 100 độ cho đến khi tóc khô khoảng 25 phút.. sau đó sấy xoăn. Để nguội rồi xả qua bằng nước. Nếu muốn phục hồi tối ưu nhất là sau 24h gội lại bằng dầu xả.

PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO TRÊN NỀN TÓC XOĂN
PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO TRÊN NỀN TÓC XOĂN


Cách 3. ÉP TRỰC TIẾP KERATIN KERATIN COMPLEX NANO TRÊN TÓC NÁT, MỦN Bôi keratin khi tóc khô, sau đó hấp kích nhiệt 50 độ khoảng 25 phút, sau đó để nguyên keratin trên tóc sấy khô 95%, sau đó dùng máy là ở nhiệt độ 180-200 độ là kỹ, không cần nhỏ định hình, sau đó để 48-72h gội lại.
Cách 4. ÉP TRỰC TIẾP KERATIN KERATIN COMPLEX NANO TRÊN TÓC TRUNG BÌNH, TÓC KHỎE, TÓC XOĂN TỰ NHIÊN, TÓC DẬP XÙ, XÙ BÔNG.

TRƯỚC VÀ SAU KHI PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *